Terreinverharding


Asfaltverharding is zeer geschikt voor bedrijfsterreinen.
Doordat asfalt snel kan worden aangebracht en vrijwel direct na aanleg overrijdbaar is, worden zowel het bedrijf als de klant zo weinig mogelijk gehinderd door de werkzaamheden.
Afhankelijk van de gebruiksfunctie van de asfaltverharding, wordt bepaald welk soort asfalt het meest geschikt is.

Bedrijfsterreinen

Vloeren